Surgecom
Ngai tai Iwi Authority

Ethnic Communications

Ngai tai Iwi Authority

Ngai tai Iwi Authority

Logo Re-Brand

Ngai Tai Iwi Authority

Ngai Tai Iwi Authority

Marketing Advertising Campaign

Alliance Health Plus

Alliance Health Plus

Mamas House - Health promotion initiative

Ngai Tai Iwi Authority

Ngai Tai Iwi Authority

Conference Brand Identity

ACIT HOUSING INITIATIVES

ACIT HOUSING INITIATIVES

Brand Identity - A Place to call Home

Ngaitai_Portfolio.png
Ngaitai_Portfolio2.png
Ngaitai_Portfolio3.png